Latest articles

«Манас» эпосунун академиялык басылмасы алгачкы жолу толук басылып чыкты

1992-жылы даярдала баштаган улуу манасчы Сагымбай Орозбаковдун вариантындагы “Манас” эпосунун академиялык басылмасы 9 китеп түрүндө биринчи ирээт 183 000 сап көлөмүндө коомчулукка тартууланды.

“Манас” эпосунун тексттери 1922-24-жылдары Сагымбай Орозбаковдун айтуусунда араб арибинде жазылып алынган. Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда ал жападан жалгыз түп нуска катары сакталып турат. Академиялык басылма мына ушул түп нускадан даярдалып, кеңири кезиккен сөздөр, илимий комментарийлер жана сөздүктөр менен жабдылган. Аны маркум окумуштуу Самар Мусаев даярдап түзгөн.

Original url : www.azattyk.org

Only registered users can post comments. If you have account, please signin here.
Only registered users can post complaints. If you have account, please signin here.

No comments so far...