Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 2012

Region: Kyrgyz Republic

Type: print

Periodicity: monthly

"Almaz +"

“Нарын+” жаштардын маалыматтык жана көңүл ачуучу газетасы. Басылма 2012-жыл 12-ноябрынан тарта чыга баштаган. Нускасы: 1500

Contacts: Кыргыз Республикасы, Нарын шаары, Ленин көч. 25, батир - 29
Тел.: (03522) 510 55; e-mail: аlmaz+@mail.ru