Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 2006

Region: Kyrgyz Republic

Type: print

Periodicity: weekly

"De-факто"

ГЕЗИТ ЭЭСИ - ЖЧК "КЫРГЫЗ МОБАЙЛ"

Юстиция министрлигинде катталган. Гезиттин катталуу номери - 1623.

Башкы редактор
Жакшылык БЕРДИБЕК уулу

Website: http://de-facto.kg/

RSS: http://de-facto.kg/rss/

Contacts: Бишкек ш., Ибраимов көч., 24, 6-кабат.
Тел.: 0 (312) 59-16-18, 0 (312) 59-15-76
Моб.: 0 (557) 44 86 86, 0 (772) 66 68 41
e-mail: defactosaratan@mail.ru

Latest articles