Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 2013

Region: Kyrgyz Republic

Type: internet

Periodicity: daily

"Жамааттык медиа"

Интернет-портал ЕС жана ПРООНдун “Таза башкарууну жылдыруу аркылуу социалдык калыстыкка жетүү” долбоорунун алкагында ачылган. Материалдарды жамааттык мультимедиаборборлордун жана жамааттык радиолордун өкүлдөрү даярдашат. Алардын көбү мектеп жашындагылар.

Интернет-портал создан в рамках проекта ЕС и ООН «Продвижение добросовестного управления для достижения социальной справедливости». Материалы готовят члены общинных мультимедиацентров и общинных радио, большинство которых школьники.

Latest articles