Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 1991

Region: Osh

Type: print

Periodicity: weekly

"Ош шамы"

"Ош шамы" гезити 1991-жылдын 1-февралынан бери кыргыз, орус, өзбек тилдеринде апта сайын жарык көрүп келет. Тиражы 2300-5000экз. Көлөмү А3 форматында 16 беттен (полосадан) турат.

Website: http://oshpress.kg

Contacts: 00996-3222-5-52-41
00996-555-81-53-00

Latest articles