Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 2006

Region: Talas

Type: print

Periodicity: weekly

"Жаңы Багыт"

"Жаңы Багыт" - коомдук-саясий, шаардык, элдик газета.

Башкы редактору Токтогул Ибрагимов.

Contacts: Кыргыз Республикасы, Талас шаары, К.Нуржанов аллеясы, 32-4.
тел.: (03422) 5 67 72, 6 08 50
e-mail: talasbagyt@mail.ru