Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 1950

Region: Naryn

Type: print

Periodicity: monthly

"Ат-Башы жаңылыктары"

Ат-Башы районунун коомдук-саясий гезити.
Гезиттин ээси Ат-Башы районунун мамлекеттик администрациясы жана райондук Кеңеш.
Гезит 1935-жылы 1-майда негизделген.
Айына бир жолу кыргыз тилинде чыгат.
Нускасы: 1350 даана.
Башкы редактору: Мукамбетжусуп Козубеков

Contacts: Нарын обл., Ат-Башы айылы, Чатыр-Көл көч., №143
Тел.: (0773) 63-18-52

Latest articles