Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 2010

Region: Kyrgyz Republic

Type: news agency

Periodicity: daily

"Баракелде"

Кыргыз тилиндеги саясий, экономикалык, социалдык маалыматтарды чагылдыруу, белгилүү адамдар менен он-лайн конференцияларды уюштуруу, шоу-бизнес жаңылыктарын берүү.

Website: http://www.barakelde.org/

RSS: http://www.barakelde.org/rss/news.rss

Contacts: Бишкек ш.,
Москва көчөсү, 189,
тел. 0 (312) 45 66 72
e-mail: barakeldeorg@gmail.com

Latest articles