Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 2008

Region: Kyrgyz Republic

Type: print

Periodicity: monthly2

"Экспресс газета"

"Экспресс газета" коомдук-саясий басылма. Газета 2008-жылы түптөлгөн.

Contacts: Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад шаары, Токтогул көчөсү -18.
Тел/факс: (3722) 2-64-40, e-mail: rialda@mail.ru

Редактору Жалил Сапаров