Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 2010

Region: Kyrgyz Republic

Type: print

Periodicity: weekly

"Айкын саясат"

Коомдук-саясий гезит.

Башкы редактору Күнболот Момоконов

Contacts: Бишкек шаары,
Киев көч., 77, 2-каб.
0312 90-27-15
aikyn_sayasat@mail.ru