Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 1953

Region: Kyrgyz Republic

Type: print

Periodicity: weekly

"Кутбилим"

"Кутбилим" - Республикалык коомдук-педагогикалык илимий-популярдуу басылма.
Билим берүү жана илим тармагынын идеологиялык жана маалымат жүгүн көтөргөн бирден-бир республикалык басылма.
Кыргыз жана орус тилдеринде аптасына бир ирет жарык көрөт.
Нускасы 10 миң даана.
Баш редактору Кубат Чекиров.

Website: http://kutbilim.journalist.kg/

RSS: http://kutbilim.journalist.kg/feed/

Contacts: 720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, К.Тыныстанов көч, 257, 1-кабат.
Тел. (0312) 62-04-86, 62-04-68, 62-11-96

Latest articles