Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 2009

Region: Kyrgyz Republic

Type: print

Periodicity: weekly

"Параграф"

Коомдук-саясий гезит.
Аптасына бир жолу чыгат.
Нускасы 3000 даана.
Башкы редактору Жазгүл Карбосова.

Contacts: Бишкек шаары, Ибраимов коч.24,4-кабат
Тел.: 0(312) 46-90-56

Latest articles