Кыргызстандын ЖМКлары жана Интернет-басылмалары

Негизделген: 1931

Аймак: Ысык-Көл

Түрү: Басма

Мезгилдүүлүгү: Айына 2 жолу

"Ак-Суу баяны"

Ак-Суу райондук мамлекеттик коомдук-саясий гезит.
Гезиттин биринчи саны 1931-жылы сентябрь айында Каракол районунда «Жаңы-Айыл» аталышында жарык көргөн. Аймактык өзгөрүүлөргө жараша, мезгил талаптарына ылайык аталышы «Колхоз Туусу», «Сталин Правдасы», «Жеңиш», «Эмгек Туусу», «Коммунисттик Эмгек», кайрадан «Эмгек Туусу» болуп, «Мезгил Жарчысы» деп алмашылып турган. 10 жылдык тыныгуудан кийин 2007-жылдан баштап «Ак-Суу баяны» деп чыга баштады.
Гезит учурда айына 2 ирет, А-3 форматында, 1350 нускада үзгүлтүксүз жарык көрүп келет.
Башкы редактору Эген Садабаев.

Байланыш маалыматтары: 721800,
Ысык-Көл облусу, Ак-Суу району, Теплоключенко айылы, Ленин көч., 154

Тел. (факс): (3948) 9-12-84, 0771 34-19-36

E-mail: saadabaev@mail.ru