Кыргызстандын ЖМКлары жана Интернет-басылмалары

Негизделген: 1992

Аймак: Кыргыз Республикасы

Түрү: Басма

Мезгилдүүлүгү: Жума сайын

"ZAMAN Кыргызстан"

"ZAMAN Кыргызстан" аптасына бир ирет кыргыз тилинде, бир ирет түрк тилинде чыккан коомдук саясий басылма.
Башкы редактор Айдын Пазаржы.
Нускасы 3500 даана

Байланыш маалыматтары: 720001
Бишкек шаары, Чүй проспектиси 219, 7- кабат
Тел.: +996 (312) 61 46 42, 61 46 48
Факс: +996 (312) 61 46 20

Акыркы макалалар