СМИ Кыргызстана

Основано: 1991

Регион: Ош

Тип: Печатное

Периодичность: Еженедельно

"Ош шамы"

"Ош шамы" гезити 1991-жылдын 1-февралынан бери кыргыз, орус, өзбек тилдеринде апта сайын жарык көрүп келет. Тиражы 2300-5000экз. Көлөмү А3 форматында 16 беттен (полосадан) турат.

Вебсайт: http://oshpress.kg

Контактная информация: 00996-3222-5-52-41
00996-555-81-53-00

Последние публикации